Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 14-09-2021
 • Nieuwe klas voor BBL-Opleiding doktersassistent!
 • Informatie start SGLT2-remmer bij DM2 patiënt wegens een cardiologische indicatie
 • DVN zoekt (patiënten) vrijwilligers
 • Groepstraining ‘Rookvrij! ook jij?’
 • Eerste en tweede lijn pakken samen ADHD aan (artikel Medisch contact)
 • Save the date | netwerkbijeenkomst GGZ: Gezamenlijk Georganiseerde Zorg
 • Netwerk Palliatieve zorg
 • Save the date | Week tegen de kindermishandeling Medisch symposium maandag 15 november ETZ Elisabeth
https://primacura-huisartsenzorg-midden-brabant.email-provider.nl/web/vz9f2sqlo2/emrzedjkpv
Nieuwsbrief 20-07-2021
 • Tijdig aanleveren patiëntenlijsten Q3: huisartsenpraktijken uiterlijk 21-7-2021
 • Reminder: wijziging betaling ketenpartners in vakantieperiode voor diëtist, optometrist, pedicure en podotherapeut
 • Scholing herziening NHG-Standaard COPD
 • Verwerken vaccinaties die NIET door huisarts of GGD zijn gezet
 • Nivel zoekt praktijkhouders en/of praktijkmanagers voor Skillmix 2.0
 • Optometrie in de eerstelijn: Honderd procent op schema
 • Evaluatie ELV proces en ZorgbedMB app: werkgroep aan de slag
 • Webinar ECG beoordelen voor huisartsen
 • Save the dates: Sandwichbijeenkomst 2021
 • VIM-week: ken jij TIM?
 • 30-9-2021: Symposium interculturele zorg in de huisartsenpraktijk
 • De Wever: Advies zwachtelen m.b.t. oedeemproblemen
 • Mannelijke huisartsen gezocht voor interview Onderzoek AMC
 • Cardiovasculaire risicopredictie en cultureel sensitieve lifestyle support bij etnische minderheidspopulaties in de huisartspraktijk
 • Bereikbaarheid bureau PrimaCura
https://primacura-huisartsenzorg-midden-brabant.email-provider.nl/web/vz9f2sqlo2/jhvhzefupe/nf0slaejym/qfkxp4ob51
Nieuwsbrief 29-06-2021
 • Wij zoeken een nieuw lid voor onze Cliëntenraad!
 • Stageplaatsen gezocht voor doktersassistenten BOL-opleiding per 6-9-21
 • Goede resultaten zorgen voor hervatting "Regeling niet geregistreerde zorg” per 1-10-2021
 • Let op: wijziging betaling ketenpartners in vakantieperiode voor diëtist, optometrist, pedicure en podotherapeut
 • SGLT-2 remmer bij hartfalen
 • Medicom: alertheid bij invullen protocollen
 • PRO-RCH gaat verder onder de naam PrimaCura GGZ
 • Tussenstand DAC
 • Met pensioen: Rens Henquet gaat Nederland verkennen......
 • OPEN: ontsluiting voor PGO deadline verschoven
 • Onze jaarverslagen 2020 zijn gereed
https://primacura-huisartsenzorg-midden-brabant.email-provider.nl/web/vz9f2sqlo2/tx5xcq3uqt
Nieuwsbrief 15-06-2021
 • Ben je op zoek naar een doktersassistent? Meld je aan voor de online informatiebijeenkomst 23-6-2021!
 • Hervatten spirometrie huisartsenpraktijk
 • CVRM inclusiecriteria aanpassing in VIPLive
 • VIPLive: nieuwste snufjes
 • Medicom: let op Slimme protocollen overname oude waardes
 • Evaluatie ELV proces en ZorgbedMB app
 • Stand van zaken project MDO kwetsbare ouderen
 • Huisartsenpraktijk Verwielstraat gaat verhuizen!
 • Training 'Mijn ervaringsverhaal’ naastbetrokkenen mensen met NAH
 • Voor praktijkondersteuners: Intervisie
 • OPEN: Openzetten HIS voor PGO vóór 1 juli 2021
 • OPEN: Jernt Korst van Horus Huisartsenzorg over digitale diensten
 • Team ZCH Brabant zoekt een Turks sprekende collega met een GGZ achtergrond.
 • Online bijwonen regionale D-ZEP afdeling 16-6-2021
   
https://primacura-huisartsenzorg-midden-brabant.email-provider.nl/web/vz9f2sqlo2/xt3z42dhwo
Nieuwsbrief 01-06-2021
 • Opleiding BBL-Doktersassistent in de huisartsenpraktijk start per 1-10-2021
  Online informatiebijeenkomst 23-06-2021
 • NHG-Standaard Hartfalen & COPD onlangs herzien
 • Verwerking overleden patiënten in HIS
 • Voor huisartsen: Feedback medicatieveiligheid
 • Samendraads: Oogzorg beter in beeld
 • Scholing: Drieluik voor doktersassistenten 24-06-2021
 • Voor praktijkondersteuners: Meld je aan voor de klankbordgroep POH-S/Intervisie
 • Samenwerking Robin wordt beëindigd
 • Compensatieregeling 2020 definitief
 • Stageplaats voor Quinty: minimaal 8 uur POH-S
 • OPEN: Openzetten HIS voor PG/Interview met Silvie Janssen, praktijkmanager huisartsenpraktijk Vioen
 • Agenda
https://primacura-huisartsenzorg-midden-brabant.email-provider.nl/web/vz9f2sqlo2/zgimw8uj6g
Nieuwsbrief 30-04-2021
 • Zorgprogramma diabetes: update GLP-1 en neusspray Baqsimi
 • Podcast herziene NHG-standaard COPD april 2021
 • Wijziging in individuele prestatie Formulariumgericht Voorschrijven
 • VIPLive: update
 • Samendraads: DAC maakt een voortvarende start
 • OPEN: Interview met Roland Rasenberg
https://primacura-huisartsenzorg-midden-brabant.email-provider.nl/web/vz9f2sqlo2/3ntu72xgqb
Nieuwsbrief 15-04-2021
 • Huisartsenpost bestaat 20 jaar!
 • Vaccineren kleinschalige woonvormen afgerond
 • Opleiding BBL Doktersassistent gestart!
 • Aanleveren patiëntenlijsten Q2: huisartsenpraktijken
 • Resultaten vragenlijsten MDO kwetsbare ouderen verwerkt 
 • Koppeling VIPLive en e-healthplatform Evie (Minddistrict)
 • Toolbox Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg
 • Groepstraining ‘Rookvrij! ook jij?
 • Onderzoek Universiteit Utrecht: Valpreventie in de ketenzorg
 • Alzheimer Nederland: digitaal Alzheimer Café Midden-Brabant
 • Agenda
https://primacura-huisartsenzorg-midden-brabant.email-provider.nl/web/vz9f2sqlo2/wxsfdhcg5h
Nieuwsbrief 02-04-2021
 • Start wijksamenwerking
 • Denk mee over de Sandwichnascholing 2021
 • Ramadan en diabetes: 13-4 tot 12-5
 • Vernieuwde werkwijze Transmuraal Incidenten Melden (TIM) vanaf 6 april
 • Kandidaat VS i.o. op zoek naar een stageplek in huisartsenpraktijk
 • K&I: Online bijeenkomsten, Intervisiegroepen: het huisartsenleven plezierig en effectief, ECG webinar, Nascholing Slaapstoornissen en OSA
 • PRO-RCH: Aanpak ADHD bij Jeugd, Wist je dat..
 • 13-04-2021: Webinar rol huisarts(praktijk) bij aanpak obesitas
https://primacura-huisartsenzorg-midden-brabant.email-provider.nl/web/vz9f2sqlo2/l7dkzwpmpb
Nieuwsbrief 11-03-2021
 • Declaraties diëtisten, pedicures, podotherapeuten en optometristen
 • Diabetes: frequentie fundus screening
 • MDO Kwetsbare Ouderen | Vragenlijst
 • Vragenlijsten MDO Kwetsbare Ouderen voor huisarts en praktijkondersteuner
 • Even voorstellen: Marieke Dooremalen, projectleider MDO Kwetsbare Ouderen
 • Praktijkkaart ZMBR: basis wondbehandeling voor huisartsen herzien
 • Even voorstellen: Martijn Wiersema, projectleider
 • Anke Klerkx draagt het stokje over aan Violet Visser
 • Violet Visser stelt zich voor
https://primacura-huisartsenzorg-midden-brabant.email-provider.nl/web/vz9f2sqlo2/umk0jusjh4
Nieuwsbrief 15-02-2021
 • Tijdens coronapandemie veel werk verzet
 • Preferentiebeleid VGZ vanaf 1 januari 2021
 • Signaleringslijsten wat later
 • Netwerkzorg samenwerkingsovereenkomst & addenda 2021
 • Regioprestatie 2020 en 2021
 • Stand van zaken opleidingsplatform
 • Nieuwe medewerkers Carmen Denissen,
  Lauren Jenkins, Annika Keet
 • Gratis demo bijwonen regionaal e-healthplatform Evie
 • Netwerkbijeenkomst PRO-RCH verschoven
 • OPEN stand van zaken
 • Nieuw landelijk telefoonnummer palliatief consulenten
https://primacura-huisartsenzorg-midden-brabant.email-provider.nl/web/vz9f2sqlo2/gwhdbeqhyf
Nieuwsbrief 21-01-2021
 • Netwerkzorg samenwerkingsovereenkomst & addenda 2021
 • BBL-opleiding doktersassistent gaat van start!
 • Huisartsenzorg onder druk: vul enquête Nivel in!
 • Gevraagd: praktijken voor pilot "Meer Tijd voor de patiënt"
 • Medicatieveiligheid: Extra infobulletin Digitale uitwisselroutes
 • OPEN: Update
 • 28-01-2021: Nascholing Vrouwenzaken voor doktersassistenten
 • 03-02-2021: Webinar Live voetonderzoek
https://primacura-huisartsenzorg-midden-brabant.email-provider.nl/web/vz9f2sqlo2/rqqytytja4