Alle praktijken doen mee met MTVP

07 november 2023

In april zijn alle huisartsenpraktijken in onze regio uitgenodigd om mee te gaan doen met MTVP. Vol enthousiasme startte in april meer dan 80% van alle praktijken. Vervolgens konden ieder kwartaal huisartsen die de stap nog niet hadden gezet ook starten met MTVP. Inmiddels doet 100% van de huisartsen in onze regio mee!

Aan de hand van een zelf opgesteld plan van aanpak zijn praktijken aan de slag gegaan met de ‘verplichte’ interventies zoals; intervisie, flexibele consultduur, aanpak veelgebruikers en scholing. Het scholingsaanbod wordt goed bezocht (en geëvalueerd!) en ook de intervisiebijeenkomsten worden als waardevol ervaren.

MTVP in de praktijk
Praktijken verkennen ook zelf wat nodig is om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg overeind te houden. Waar zitten de knelpunten binnen de praktijk en hoe kunnen we dit gezamenlijk als praktijk oplossen? Zo zijn er praktijken die extra personeel hebben aangesteld (zoals een VS), het aantal uren van de vaste medewerkers hebben uitgebreid, ingezet hebben op meer digitalisering, de triage anders hebben ingericht, langere en kortere consultduur hebben doorgevoerd, andere gesprekken zijn gaan voeren met patiënten etc.

Iedere praktijkpopulatie is anders, en daarmee ook de insteek van MTVP. Belangrijke geleerde lessen die voor alle praktijken gelden zijn; het meenemen van iedereen in de praktijk blijkt cruciaal te zijn én stel je als praktijk open om te zien dat het écht anders kan. De overtuiging “Ik doe het al” of “Ik heb het hier te druk voor” zal op termijn niet leiden tot het verschil wat nodig is om als huisarts goede zorg te kunnen blijven leveren én prettig te kunnen werken.

Lees hier meer over MTVP.