Online triage in eigen taal is sleutel tot oplossing

01 december 2022

Goede zorg verlenen aan vluchtelingen uit Oekraïne is een flinke uitdaging voor huisartspraktijen in onze regio. PrimaCura bedacht samen met de gemeente Tilburg en Medicinfo een werkbare oplossing. Door het gebruik van de Medicoo app is de werkdruk op de huisartsenzorg flink verlaagd en vereenvoudigd.

In een vorige update vertelden we over een succesvolle pilot, waarin de toegang tot huisartsenzorgzorg voor een eerste groep Oekraïners is geregeld via de Medicoo app. Via een chat wordt de zorgvraag van de Oekraïner direct door het medisch team van Medicinfo getrieerd. Daarna zal, alleen als dat echt nodig is, een fysieke afspraak in een huisartsenpraktijk in de wijk volgen.
 
Waar staan we nu en hoe kunnen we verder opschalen
 
We hebben de gemeente Tilburg verdeeld in 5 wijken, namelijk Noord, Reeshof, West, Centrum en Dorpen. Per wijk maken we de app beschikbaar en worden de vluchtelingen én betrokken huisartsenpraktijken uitgebreid voorgelicht over de werkwijze.
In de maand november is dit nieuw ingerichte zorgproces in wijken Tilburg Noord en Tilburg West van start gegaan.
 
De Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvanglocaties kregen tijdens een bewonersbijeenkomst uitleg over het Nederlandse zorgsysteem en instructies over het gebruik van de Medicoo app. Het team van de gekoppelde huisartsenpraktijk werd bezocht door de projectgroep, waar zij uitleg gaven en vragen konden beantwoorden. Met een brief werden vluchtelingen bij particulieren geïnformeerd.
 
De uitrol in de andere wijken is in gang gezet, op 1 januari zijn alle wijken geïmplementeerd.
 
Chatten in de eigen taal
 
De chatfunctie van de Medicoo-app heeft een real-time vertaalfunctie. Door gebruik te maken van deze chatfunctie wordt een taalbarrière overbrugd en is triage mogelijk. Daardoor wordt 50% van de initiële zorgvragen door Medicinfo zonder tussenkomst van de huisartsenpraktijk opgelost. Zonder deze app, zouden alle Oekraïners rechtstreeks met de doktersassistente bellen.
 
Onze ervaring geeft het volgende beeld:

  • 50% van de initiële zorgvragen wordt door Medicinfo zonder tussenkomst van de huisartsenpraktijk opgelost.
  • In een wijk waar 300 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, zijn drie fysieke afspraken per week nodig.
  • Bij deelname van 3 praktijken in deze wijk, ziet elke praktijk één Oekraïense vluchteling per week.
  • Elke patiënt is vooraf goed getrieerd en daarmee is duidelijk waarvoor deze patiënt komt.
    De declaratie verloopt (eenvoudig) via VECOZO volgens passantentarief.


Verblijven er Oekraïners in jouw wijk? Dan zal de werkgroep samen met de praktijk het zorgproces goed inregelen. Wij stemmen af met de gemeente én met Medicinfo, we maken de app beschikbaar voor jouw wijk en de praktijk ziet alleen die enkele Oekraïense patiënt, voor wie een fysiek contact echt nodig is. Medicinfo zorgt voor verdeling over de praktijken.


Praktijk wordt maximaal ontzorgt

De ondersteuning vanuit de werkgroep kost de huisartsenpraktijk niks. De huidige projectkosten worden gedragen door PrimaCura én de gemeente Tilburg. Voor de consulten krijgt de huisarts via een eenvoudige declaratie bij de zorgverzekeraar betaald.