Naar morgen

Stilstand is achteruitgang. We staan Samen voor een Sterke Huisartsenzorg, in een wereld die voortdurend in verandering is. Dat vereist een scherpe blik op de toekomst, nadenkend over wat we vandaag kunnen doen om het werk van morgen uitdagend te houden. 

Het vraagt om veel meer dan alléén ontwikkeling van de medische zorg. Wat betekent het voor de ontplooiing van je vak als praktijkhouder, als arts, voor de bedrijfsvoering en taakverdeling, voor de aantrekkingskracht op nieuw personeel? Wat zijn kansen en bedreigingen van digitalisering? 

Vragen te over waar elke ondernemer in elke branche mee te maken heeft. Specifiek voor de huisartsenzorg stuurt PrimaCura meerdere ontwikkelingen aan die naar onze overtuiging helpen in te spelen op een veranderende wereld en tegelijkertijd het werken in de huisartsenzorg boeiend en uitdagend houden.