TIM (Transmuraal Incident Melden)

TIM maakt incidenten of bijna-incidenten bespreekbaar. Iedere zorgprofessional uit de eerste of tweede lijn - van apotheker tot ambulance medewerker - kan via TIM een zorgincident melden dat niet binnen de eigen organisatie of praktijk plaatsvond.

Via TIM worden transmurale incidenten gemeld die plaatsvinden tussen organisaties:

  • ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)
  • PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant
  • RAV Brabant Midden-West-Noord
  • Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant (AMWB)
  • FAM (centrum voor geboorte en geneeskundige zorg in het ETZ, eerstelijns verloskunde)

Let op: ook incidenten binnen de chronische zorgprogramma’s melden via TIM.

Factsheet: wat gebeurt er met mijn TIM-melding?

TIM-meldformulier

Wat is TIM?

Zorgverleners werken steeds meer samen met andere zorginstellingen. In de zorgketen gaat weleens wat mis. Om daar van te leren hebben we TIM. 

TIM maakt (bijna)incidenten bespreekbaar. Iedere zorgprofessional uit de eerste of tweede lijn - van apotheker tot  ambulance medewerker - kan via TIM een zorgincident melden dat niet binnen de eigen organisatie of praktijk plaatsvond.

Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, administratie, medicatie of overdracht. Een melding kan zowel patiëntgebonden als niet-patiëntgebonden zijn. De melding moet betrekking hebben op de patiëntenzorg en samenwerking in de keten. 

Klachten en calamiteiten worden niet in TIM gemeld maar via de aangewezen persoon of instantie binnen de eigen organisatie. 

Wie kunnen melden?

  •  Zorgprofessionals van een huisartsenpraktijk, ziekenhuis, verloskundige, apotheek RAV en Huisartsen Spoedpost in Midden-Brabant
  • Zorgverleners in de ketenzorg zoals optometristen, diëtisten, podotherapeuten en pedicures. 

Meer informatie

Stuur een bericht aan onze kwaliteitsfunctionaris voor vragen of meer informatie over TIM.

TIM is in opdracht van Samendraads ontwikkeld, waarmee het ETZ en PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant samen met Zorgbelang Brabant en zorgverzekeraars CZ en VGZ de transmurale zorg in Midden-Brabant willen verbeteren.