Aanmelden en deelnemen

Aanmeldprocedure en toelatingscriteria huisartsen

Als gevestigd huisarts in de regio Midden-Brabant kan je deelnemen aan de zorgprogramma's van de zorggroep PrimaCura mits je lid bent van de Coöperatie PrimaCura u.a. en voldoet aan een aantal criteria.  Via het secretariaat zijn de statuten op te vragen. 

 • Indien je wilt toetreden tot de Coöperatie en de Zorggroep maak je  dit schriftelijk (per brief of e-mail) kenbaar bij de PrimaCura B.V. 
 • Het secretariaat  zal de instroomverklaring en criteria toesturen.
 • Vul de ontvangen instroomverklaring in en zend deze retour. 
 • PrimaCura zal de instroomverklaring controleren op juistheid en volledigheid.
 • Bij positieve beoordeling wordt de aanmelding verwerkt en worden de contracten opgesteld.
 • Vervolgens zal er een afspraak worden gemaakt om op de praktijk de contracten met je door te nemen.
 • Klik hier om het samenwerkingscontract en de bijbehorende addenda per zorgprogramma in te zien. 

Aanmeldprocedure en toelatingscriteria ketenpartners

Ben je diëtist / optometrist / podotherapeut / medisch pedicure en ben je van plan toe te treden tot PrimaCura meld je dan als volgt aan:

 • Vul het aanmeldformulier in en stuur dit per e-mail retour naar PrimaCura. Medisch pedicures sturen het aanmeldformulier naar Margo Aelen.
 • PrimaCura zal je aanmelding controleren op juistheid en volledigheid.
 • Bij positieve beoordeling wordt je aanmelding verwerkt en wordt het contract opgesteld.
 • Klik hier om het samenwerkingscontract en de bijbehorende addenda per zorgprogramma in te zien.