Actieplan ANW

InEen heeft samen met de LHV, VPH en NHG gewerkt aan mogelijke oplossingsrichtingen om de druk die huisartsen en huisartsen spoedposten voelen te verminderen, en daarmee ook in de toekomst huisartsenzorg in de ANW te kunnen blijven bieden. Uitgangspunten hierin zijn Spoed = Samen, en Spoed = Spoed.

Vanuit deze ambitie is Actieplan ANW geformuleerd, bestaande uit 3 actielijnen. Lees meer over hoe we hier in Midden-Brabant invulling aan geven:

Door de ANW-zorg anders te organiseren verminderen we de druk op huisartsen. Binnen de nieuwe werkwijze worden alle huisartsen gelijk behandeld, met gelijke rechten en plichten voor iedereen. Een solidair systeem met een evenwichtige verdeling van diensten waarmee we gezamenlijk de huisartsen spoedzorg ook in de toekomst kunnen blijven bieden. PrimaCura doet dit samen met praktijkhouders, niet-praktijkhoudende huisartsen, flex-huisartsen en hid(ha)’s in Midden-Brabant.