Continuïteit

De balans tussen zorgvraag en zorgaanbod staat onder grote druk. De gevolgen hiervan zijn dagelijks in de regio merkbaar. Zo wordt het steeds moeilijker om patiënten in de VVT te plaatsen, zijn er wachtlijsten bij de GGZ en jeugdzorg maar ook bij de WMO.

Dat is voelbaar in de huisartsenzorg. Voor een groep patiënten is in afgelopen jaren de zorgverlening vanuit de huisarts sterk toegenomen. Terwijl diezelfde huisarts door de wachtlijsten steeds vaker overbruggingszorg moet regelen voor mensen die op wachtlijsten terecht komen. Deze dubbele toename van zorg leidt tot verstopping binnen de huisartsenzorg. Het effect daarvan is dat het voor nieuwe inwoners steeds moeilijker wordt om een huisarts te vinden. 

Disbalans ontstaat doordat het aanbod niet evenredig kan meegroeien met deze beweging. Dat komt door een afnemende bereidheid onder beginnend huisartsen om zich als praktijkhouder te vestigen, een toename van huisartsen die in deeltijd willen werken, knelpunten op het gebied van huisvesting, krapte op de arbeidsmarkt en obstakels bij overname van praktijken waar de huisarts de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 

Duurzame maatregelen 

PrimaCura maakt van bovenstaande problematiek een uitdaging en werkt aan een programma van duurzame maatregelen om de huisartsenzorg voor alle inwoners in het werkgebied toegankelijk te houden. Speerpunten zijn uitbreiding van (het aantal) praktijken aan de ene kant en verhogen van de efficiency aan de andere kant. 

De kernthema’s uit het programma zijn: 

  • Meer  capaciteit door uitbreiding van (het aantal) praktijken
  • Arbeidsmarktontwikkeling
  • Binden en boeien van waarnemers
  • Huisvestingsbeleid
  • Verhogen capaciteit binnen praktijken
  • Digitaliseringsversnelling
  • (Wijk)samenwerking andere zorgdomeinen
  • Verhogen Operational Excelence 

Contact of vragen over continuïteit:

Herman Savelkouls