Dit zijn wij

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant, Zorggroep RCH Midden-Brabant en Stichting Huisarts en Kwaliteit (drie huisartsenorganisaties in de regio Midden-Brabant) fuseren per 1 januari 2021 en gaan samen verder als: PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Door het samenbrengen tot één organisatie, staan we samen voor sterke huisartsenzorg in Midden-Brabant.

Samenstelling 

PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant is een coöperatie waarbij inmiddels zo’n 160 huisartsen uit de regio Midden-Brabant zijn aangesloten. De coöperatie wordt gecoördineerd door een coöperatiebestuur van 6 huisartsen. 

De werkzaamheden zijn verdeeld over de volgende organisatieonderdelen:

  • PrimaCura Huisartsen Spoedpost
    Hier bieden wij spoedeisende huisartsenzorg die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts vanuit de Huisartsen Spoedpost locaties in Tilburg en Waalwijk.
  • PrimaCura Netwerkzorg
    Binnen Netwerkzorg ondersteunen wij de huisartsen en praktijkmedewerkers bij de uitvoering van onder andere chronische zorg, issues op het gebied van arbeidsmarktproblematiek, ICT en praktijkorganisatie.
  • PrimaCura Kennis & Innovatie
    Vanuit Kennis & Innovatie verzorgen wij nascholingen voor professionals in de huisartsenzorg met als doel het borgen van de kwaliteit in de regio en uitvoering geven aan het LHV kwaliteitsbeleid.

Structuur

Deze organisatieonderdelen worden geleid door een Raad van Bestuur bestaande uit een algemeen en een medisch bestuurder.

De Raad van Commissarissen houdt onafhankelijk toezicht op de organisatie. 

Daarnaast is er een Cliëntenraad die de betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van patiënten behartigd. 

Een soortgelijke rol heeft de Ondernemingsraad bij het waarborgen van de medezeggenschap van medewerkers in de organisatie.