PrimaCura is onderdeel van de Regionale Coöperatie Huisartsen Midden waarbij inmiddels zo’n 160 huisartsen uit de regio Midden-Brabant zijn aangesloten. De Coöperatie wordt gecoördineerd door een Coöperatiebestuur van 6 huisartsen.

 De werkzaamheden zijn verdeeld over de volgende organisatieonderdelen: 

 • PrimaCura Huisartsen Spoedpost
  Hier bieden wij spoedeisende huisartsenzorg die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts vanuit de Huisartsen Spoedpost locaties in Tilburg en Waalwijk.
 • PrimaCura Netwerkzorg
  Binnen Netwerkzorg ondersteunen wij de huisartsen en praktijkmedewerkers bij de uitvoering van onder andere chronische zorg, issues op het gebied van arbeidsmarktproblematiek, ICT en praktijkorganisatie.
 • PrimaCura Kennis & Innovatie
  Vanuit Kennis & Innovatie verzorgen wij nascholingen voor professionals in de huisartsenzorg met als doel het borgen van de kwaliteit in de regio en uitvoering geven aan het LHV kwaliteitsbeleid.-Brabant. 

Structuur

Deze organisatieonderdelen worden geleid door een Raad van Bestuur bestaande uit een algemeen en een medisch bestuurder. De Raad van Commissarissen houdt onafhankelijk toezicht op de organisatie.  Daarnaast is er een Cliëntenraad die de betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van patiënten behartigt.  Een soortgelijke rol heeft de Ondernemingsraad bij het waarborgen van de medezeggenschap van medewerkers in de organisatie.

Bekijk het organogram

Resultaten

PrimaCura tracht zo veel als mogelijk transparant te zijn in haar werkzaamheden. De resultaten worden ieder jaar online gepubliceerd.

Het publieke jaarverslag van 2022 is hier te vinden: 

  Heb je vragen of suggesties? Laat het ons weten via: 

  Landelijke Benchmark 2021

  In de Landelijke Benchmark, die in opdracht van InEen is opgesteld, worden de resultaten van de zorggroepen in Nederland met elkaar vergeleken. PrimaCura heeft meegewerkt aan de Landelijke Benchmark 2021 met de zorgprogramma's Astma, COPD, CVRM (HVZ -VVR) en Diabetes. In de Rapportage Transparante Ketenzorg 2021 Zorggroepen van InEen is PrimaCura terug te vinden onder nummer Z27.