PrimaryCare for Internationals gestart

Om de druk op de reguliere huisartsenpraktijken te verlagen, is op 15 april 2024 PrimaryCare for Internationals (PC4i) geopend. PC4i gaat basis-huisartsenzorg organiseren voor arbeidsmigranten, internationale studenten, statushouders (die net uitstromen naar een woning) en Oekraïense vluchtelingen. Parallel hieraan zal de praktijk op de achtergrond ook een rol gaan spelen bij de huisartsenzorg voor dak- en thuislozen.

PC4i is er niet voor ‘reguliere passanten’, zoals vakantiegangers of andere doelgroepen die geen huisarts hebben (bv na verhuizing). PC4i is er voor en door de regio, gedragen door PrimaCura, diverse stakeholders en een aantal huisartsen.
 
Triage van PC4i voor patiënten
Als mensen huisartsenzorg nodig hebben, zijn er binnen PC4i drie manieren van triage:

  1. De Medicoo-App, voor Oekraïners. Deze app en het proces zijn al ingericht en worden gecontinueerd. Verpleegkundigen/ artsen beantwoorden via een chat in de app de vragen in de eigen taal. Indien nodig wordt een fysiek consult ingepland.
  2. De telefonische triage (via Healthcare for Internationals Limburg, H4I) voor de statushouders, arbeidsmigranten en internationale studenten. H4I is een grote huisartsenpraktijk in Venlo gericht op arbeidsmigranten en andere internationals. Patiënten bellen met het call centrum (077 -7820910) en vervolgens worden ze in hun eigen taal (10 talen) te woord gestaan door een assistent. Waar nodig wordt een fysiek consult ingepland.
  3.  Voor de dak- en thuislozen, gaat de triage via de maatschappelijk opvanglocaties, waar ze nu al worden getrieerd door een verpleegkundige en zo nodig een consult krijgen bij de straatdokter Rob van Valderen. Dit proces blijft zo. 

Fysieke consulten

Voor de dak- en thuislozen worden fysieke consulten gedaan bij Traverse (Maatschappelijke Opvang). Voor de overige doelgroepen vinden fysieke consulten plaats in de spreekkamers van de Huisartsenspoedpost van PrimaCura (Lage Witsiebaan 2a te Tilburg).

De praktijk PC4i is gestart met vijf halve dagen spreekuur op de Lage Witsiebaan. Dit wordt gedaan door een team van drie huisartsen. M.b.t. de andere dagdelen wordt voor huisartsenspoedzorg samengewerkt met meerdere huisartsenpraktijken in de regio die zich hiervoor hebben aangemeld als de ‘vrienden van’. De praktijk PC4i wordt op basis van het aanbod stapsgewijs opgeschaald naar een fulltime bezetting op de Lage Witsiebaan 2a.

Openingstijden

PC4i is dagelijks bereikbaar tussen 8 en 17 uur op telefoonnummer 077 - 78 20 910.

Het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling dat patiënten door huisartsenpraktijken of andere organisaties zoals de SEH naar de locatie van PC4i worden doorgestuurd. Patiënten moeten altijd eerst contact opnemen via het telefoonnummer of de app. Patiënten worden alleen op afspraak gezien. Er is geen mogelijkheid voor het ontvangen van binnen lopers.

Factsheet Hoe werkt PC4i

Bereikbaarheid voor collega’s

Er gaan verschillende huisartsen werken in PC4i. Anniek Masman vervult de rol van praktijkleider en is voor huisartsen en het team het eerste aanspreekpunt.
Voor intercollegiaal overleg kan bij aanvang tussen 9.00 en 13.00 uur gebeld worden via 077 - 78 20 910, optie 9. Voor algemene vragen kan worden gemaild met de praktijk.
Dat is ook het emailadres waarop Anniek Masman te bereiken is.
 
Informatie voor patiënten

Patiënten kunnen in vijf talen voor informatie terecht op speciale PC4i de website. Daarnaast zijn er folders en een zakkaartje ontwikkeld en verspreid onder stakeholders die in aanraking komen met de doelgroepen.
 
Vergoeding vanuit verzekering

De vergoeding van het consult voor deze doelgroep is afhankelijk van de verzekering van de patiënt. In een aantal gevallen wordt aan de patiënt gevraagd om het consulttarief te betalen via de pin, waarna deze nadien kan worden gedeclareerd bij de eigen verzekeraar (veelal bij internationale studenten).
Het is niet mogelijk dat patiënten zich inschrijven in de praktijk. We gaan werken met NONI’s en hanteren daarbij het passantentarief.
 
Huidige en toekomstige patiënten

Indien je patiënten hebt ingeschreven uit één van deze doelgroepen in je eigen praktijk, is er geen verplichting deze onder te brengen bij PC4i.
Wel vragen we aan de huisartsenpraktijken om statushouders – mits zij helemaal zijn ingekaart door PC4i – na een jaar over te nemen. Op deze wijze zorgen we voor blijvende doorstroom in de praktijk. Bij hoge uitzondering wordt aan huisartsenpraktijken gevraagd een visite te rijden.


Bereikbaarheid op een rijtje

Website voor patiënten

Bellen naar de praktijk: 077 - 78 20 910, optie 9