Patiënten met complexe zorgvragen vallen steeds vaker en langer onder de verantwoordelijkheid van de huisarts en worden sneller dan voorheen uit de ziekenhuiszorg of GGZ-zorg ontslagen. Deze ontwikkeling legt in toenemende mate druk op de huisartsenzorg. Met Samendraads is gezocht naar oplossingen, het project Plexus werd gelanceerd. 

De kern van Plexus is dat door optimalisatie van de praktijkorganisatie, functiedifferentiatie en uitbreiding van capaciteit in de huisartsenpraktijk voor een meer persoonsgerichte aanpak aan kwetsbare doelgroepen én ontwikkelruimte voor de huisarts gericht op verbetering van de zorg samenwerking. 

Het programma richt er zich op dat huisartsen een andere behandeling inzetten die past bij de zorgvraag van de patiënt, met als beoogde doelen:

  • Verbetering van de werkbeleving van de huisarts
  • De patiënt is meer tevreden
  • Voorkomen onnodige zorg, reductie van de kosten
  • Betere kwaliteit van zorg 

Binnen Plexus wordt met deelnemende praktijken het doel van verandering en verbetering vastgesteld, waarna aan de hand van een keuzemenu iedere praktijk een eigen aanpak opstelt. In oktober is Plexus gestart met 5 praktijken om ervaring op te doen. Na iedere evaluatie wordt bekeken welke opschaling mogelijk is.

We houden je natuurlijk op de hoogte. 

Contact

Projectleider Ellen Struijcken

 

Samendraads

Plexus en andere projecten komen tot stand onder de vlag van Samendraads, een samenwerkingsverband tussen PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant, ZorgBelang Brabant, ETZ en de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Samen werken ze aan de best mogelijke zorg voor alle inwoners in de regio Midden-Brabant, op het juiste moment en de juiste plek.